Hej! alla ni som tittar in och är intresserade av skyttesporten. Funderar ni på att börja med denna sport så behöver ni vara medlem i en klubb och genomgå en utbildning för detta. Vi har nybörjarkurser varje år med början i april. Vill ni anmäla till en kurs gör ni det här. Läs igenom informationen och klicka sedan på anmälningsblanketten. Vi har 15 platser för varje kurstillfälle och det är först till kvarn som gäller. Kvinnor har viss förtur

EU,s beslut om vapenlagarna


Information om bokning av klubbens banor. På styrelsemötet (2016-05-03) beslutade styrelsen att ALL* bokning av bana/banor ska godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte.

Vid bokning av bana/banor för t.ex. tävlingar eller kurser som INTE arrangeras av BPS kommer klubben att Fakturera en avgift. Avgiften bestäms i samråd med den/de som vill boka banan.

*= gäller inte sponsorskytte som bokas via sponsorskytteansvarig.


Information om vad som gäller vid närvaro av nybörjarskytte tillfällena. Om en skytt som är medlem hos BPS önskar att närvara på ett nybörjarskyttstillfälle måste detta vara förankrat med nybörjarkursledarna till lika klubbtränare. När banan är bokad för nybörjarna har nybörjarkursledarna mandat att tillåta/avvisa annan skjutverksamhet än nybörjarkursdeltagarna. Om/när man närvarar vid ett nybörjarkurstillfälle kan nybörjarkursledarna be den enskilda skytten att vara behjälplig med nybörjarkursen. Vid frågor kontakta styrelsen.