"Information om Nycklar: Styrelsen har den 8/12 2016 bytt låsen till klubbstugan och båda målbordarna. De skjutledare som behöver kvittera ut nycklar ombes kontakta Josefin Damberg (smirris.j@gmail.com). Styrelsen ber alla som har nycklar ute till det gamla systemet att lämna dessa åter till styrelsen.

Varmt välkomna till årsmötet 8/3 2017 i klubbstugan kl 1900 Styrelsen hoppas att alla medlemmar kan närvara.

Skrivelser till årsmötet ska vara inkommet till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet.

Nu är det dags att skicka in era guldserier och standardmedlajserier till Styrelsen. Skicka dessa per mail till klubbmailen med rubriken "guldserier och standardmedlajserier". Detta ska vara styrelsen till handa senast den 31/12 2016.

Styrelsen önskar även att alla aktiva medlemmar fyller i informationen angående "Föreningsuppgifter", "Skytten representerar föreningen i" samt "Skytten har kvalificerat sig till" [detta stycket ska styrkas med tävlingsresultat] i bifogad bild och skicka till styrelsen per mail. Märk mailet med "Föreningsuppgifter".

presentation

Styrelsen önskar att denna informationen är styrelsen tillhanda innan sista januari 2017"Information om bokning av klubbens banor. På styrelsemötet (2016-05-03) beslutade styrelsen att ALL* bokning av bana/banor ska godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte.

Vid bokning av bana/banor för t.ex. tävlingar eller kurser som INTE arrangeras av BPS kommer klubben att Fakturera en avgift. Avgiften bestäms i samråd med den/de som vill boka banan.

*= gäller inte sponsorskytte som bokas via sponsorskytteansvarig.