OBS! Den 25:e Maj är det ingen torsdagsskjutning då det samtidigt är tävling på FOK!


"Information om Nycklar: Styrelsen har den 8/12 2016 bytt låsen till klubbstugan och båda målbordarna. De skjutledare som behöver kvittera ut nycklar ombes kontakta Josefin Damberg (smirris.j@gmail.com). Styrelsen ber alla som har nycklar ute till det gamla systemet att lämna dessa åter till styrelsen.


Föreningsutskick 1/2017

Föreningsutskick 1 2017

Föreningsutskick 1 2017 förbundstyrelsens yttrade motioner

Föreningsutskick 1 2017 motioner


Inbjudan föreningsträff västergötland 10 juni

Anmalningsblankett västergötland


presentation


Information om bokning av klubbens banor. På styrelsemötet (2016-05-03) beslutade styrelsen att ALL* bokning av bana/banor ska godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte.

Vid bokning av bana/banor för t.ex. tävlingar eller kurser som INTE arrangeras av BPS kommer klubben att Fakturera en avgift. Avgiften bestäms i samråd med den/de som vill boka banan.

*= gäller inte sponsorskytte som bokas via sponsorskytteansvarig.