Svartkrutskytte


Svartkrut, vad är väl då det? jo det är föregångaren till dagens moderna sorter som nu har ca 100 år på nacken. Svartkrut har funnits i 600 år innan dess, minst. Därmed är alltså de äldsta vapnen lika gamla. Nu skjuter vi dagens skyttar inte med fullt så gamla vapen, faktiskt är de flesta vapnen nytillverkade kopior av historiska förebilder, ett villkor för att de skall godkännas i tävlingar enligt SSSF reglemente. Det finns klasser för originalvapen där dock deltagarantalet inte på långa vägar är så stort som i replikaklasserna. Skälen är ganska förklariga,originalvapen förekommer ganska sparsamt och är dyra. Det diskuteras också om det är riktigt rätt mot efterkommande generationer att skjuta med gamla originalvapen som slits lite grann för varje gång de används. Slaglåsrevolver som i kronologisk ordning kommer efter nu nämnda vapentyper och förekom in på 1900-talet. Tändningen av drivkrutet sker med en tändhatt (knallhatt) som sitter på en nippel där hanen slår ned. Slaglåsvapen förekommer i många skjutklasser. Det vanligaste slaglåsvapnet bland dagens svartkrutsskyttar är slaglåsrevolvern (runt 1850-talet) som faktiskt kan sägas utgöra svartkrutets "22.a". En slaglåsrevolver är inte mynningsladdad som övriga vapen i klassen som förstås luntlås- och flintlås vapen,utan kammarladdad. Det lösa krutet hälls i det roterande kammarstycket (revolverns trumma) och en kula pressas ner på krutet med en laddarm, som sitter på revolvern. Slaglåsrevolverna är som regel avsedda för 6 skott. Patronladdade vapen som utgör sista utvecklingsstadiet i svartkrutets historia. Här är vi nu framme vid "vanliga" patronladdade vapen, både 1-hands och 2-hands. Gevärsklassen heter i Sverige "Bakladdat gevär" vilket faktiskt kan innebära även sk kammarladdade vapen där löst krut hälls i en kammare baktill och en kula ligger i ett "patronläge". Tändningen sker med en tändhatt.

Här i Borås Pistolskyttar bedriver vi svartkrutsskytte med revolver, de grenar vi skjuter är banskjutning och fältskytte. Banskjutning vanligast är alltså 13 skott mot en 10-ringad tavla, där de 10 bästa skotten räknas och ger möjlighet till max 100 poäng. Varför 13 skott, kan man undra? jo detta är historiskt skytte och de 13 skotten är till antal hämtade från Gustav II Adolfs kungliga påbud som stadgade att varje muskötskytt skulle utrustas med laddningar till 13 skott. Fältskytte Vanligast är att man skjuter 6 stationer, á 6 skott på varje station. Fältskyttefigurerna kan variera i färg och form. Där man lägger ihop antal träffade skott och figurer, den summan man får fram är slutpoängen för ditt skytte. (Poängfältskytte).

För att få vara med och träna/tävla med svartkrutsvapen i Borås Pistolskyttar krävs att man ansluter sig till Svenska Svartkruts Skytte Federationen så kallat också "3SF".Medlemskostnaden per år är 150:- och då får du melemstidningen Krutkorn.