Vår Skjutbana

Tillåtna skjuttider är 09:00-20:00 enl. Skjutbaneregler.

Berättigade att använda banan är endast medlemmar i Borås Pistolskyttar och FOK-Borås samt deltagande skyttar från inbjudna klubbar i samband med tävling eller träning.
Vid uthyrning av banan är deltagare behöriga enligt beslut från styrelsen.